معاون دانشگاه و رئیس امور سما

علیرضا خوش تراشتحصیلات :

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر-سیستم‌های نرم افزاری 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد