فرهنگی و دانشجویی

هدف این معاونت ، سامان بخشیدن به فعالیت‌های فرهنگی و برنامه ریزی و اجرای این برنامه‌ها در سطح موسسه می‌باشد ولی هدف اساسی این مدیریت سازماندهی نیروهای دانشجویی است که در طی تحصیل بتوانند امکانات فکری و فرهنگی و علایق بالقوه خود را به صورت بالفعل درآورند . این امر میسر نمی‌شود مگر با همکاری مستمر دانشجویان با این معاونت . لذا این معاونت سعی دارد با جذب دانشجویان مستعد و فعال نمودن آنان در امور فرهنگی ،اهداف مورد نظر خود را تحقق بخشد . امید است دانشجویان عزیز ضمن ارتباط با نهاد‌های مختلف فرهنگی که جز تنوع و ایجاد زمینه‌های بهتر و تلاش برای تحقق اهداف نظام اسلامی هدف دیگری ندارند ، ارتباط خود را با این معاونت افزایش دهند.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد