چارت دروس

چارت دروس  ورودیهای مهرماه 1400 به بعد

 

 
 
 
 
 

 

چارت دروس کاردانی پیوسته مختص ورودیهای مهرماه 99 به بعد

 

چارت دروس رشته حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

 

چارت دروس رشته صنایع شیمیایی

 

چارت دروس رشته مکانیک خودرو

 

چارت دروس رشته ساخت و تولید

 

چارت دروس رشته جوشکاری

 

چارت دروس رشته الکترونیک عمومی

 

چارت دروس رشته الکتروتکنیک

 

چارت دروس رشته کامپیوتر

 

چارت دروس رشته تربیت کودک

 

چارت دروس ورودی قبل 1399

 

چارت رشته کامپیوتر کاردانی- نرم افزار

 

چارت رشته حسابداری - کاردانی

 

چارت رشته آموزش و پرورش ابتدایی- کاردانی

لیست دروس  رشته تربیت بدنی ( واحد بجنورد) 

لیست دروس  رشته تربیت بدنی ( واحد مشهد) 

لیست دروس  رشته تربیت بدنی ( واحد سبزوار) 

لیست دروس رشته تربیت بدنی (واحد قوچان ) ورودیهای مهر 1400

چارت رشته صنایع شیمیایی کاردانی پیوسته ورودی قبل از سال 98

چارت رشته صنایع شیمیایی کاردانی پیوسته -دیپلم فنی و حرفه  ورودی سال 98 به بعد

چارت رشته صنایع شیمیایی کاردانی پیوسته - دیپلم کارودانش ورودی سال 98 به بعد

جدول دروس کاردانی پیوسته رشته مکانیک خودرو - جدول پیشنهادی رشته مکانیک خودرو

جدول پیشنهادی رشته الکتروتکنیک    -    جدول دروس کاردانی پیوسته رشته الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی 

 جدول پیشنهادی دروس رشته الکترونیک    -    جدول دروس کاردانی پیوسته رشته الکترونیک   

جدول پیشنهادی دروس رشته الکتروتکنیک-تاسیسات الکتریکی ( نظری )

جدول پیشنهادی دروس رشته الکتروتکنیک-تاسیسات الکتریکی ( فنی و کارودانش )

جدول پیشنهادی رشته صنایع فلزی (جوشکاری)- شاخه فنی و حرفه ای

جدول دروس رشته کاردانی پیوسته ساخت و تولید - ماشین افزار

جدول دروس رشته صنایع فلزی - گرایش صنایع فلز

چارت درسی نقشه کشی عمومی - کاردانی پیوسته

دروس مقطع کاردانی رشته نقشه کشی معماری - دیپلم فنی و حرفه ای 

دروس مقطع کاردانی رشته نقشه کشی معماری- دیپلم غیر مرتبط

دروس مقطع کاردانی رشته نقشه کشی معماری - دیپلم نظری

چارت دروس مقطع کاردانی رشته تاسیسات 

چارت دروس مقطع کاردانی رشته گرافیک

چارت دروس رشته کودکیاری

چارت دروس کاردانی رشته امور اداری

 

چارت دروس رشته‌های کارشناسی ناپیوسته

 

چارت دروس کارشناسی ناپیوسته حسابداری

 

چارت دروس کارشناسی حسابداری

 

چارت دروس کارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر

 

چارت دروس کارشناسی پیوسته نرم افزار کامپیوتر

 

جدول دروس کارشناسی ناپیوسته آموزش پرورش ابتدایی

 

جدول دروس کارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک خودرو

 

جدول دروس کارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک خودرو ورودی 97 به بعد

 

جدول دروس مهندسی فناوری مکانیک ماشین افزار

 

جدول دروس کارشناسی ناپیوسته مهندسی ساخت و تولید و ماشین ابزار

 

چارت دورس کارشناسی ناپیوسته عمران 

 

چارت دروس کارشناسی حقوق

 

چارت دروس کارشناسی پیوسته روانشناسی

 

چارت دروس  مهندسی فناوری مکانیک -تاسیسات حرارتی و برودتی

 

چارت دروس مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

 

چارت دروس کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی

 

چارت دروس کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی

 

چارت دروس کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

 

چارت دروس کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی برای دانشجویان ورودی ترم 992


 

 

فرم (الف) کارآموزی

فرم (ب) کارآموزی

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد