اطلاعیه تخفیف شهریه دانشجویی

بسمه تعالی

دانشجویانی که دارای شرایط استفاده از تخفیف شهریه می‌باشند. حداکثر تا تاریخ 1400/09/15نسبت به تکمیل فرم پیوست و تحویل آن به آقای آدمی به همراه مستندات اقدام نمایند.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط